shark thủy
Cổ phiếu IBC của Shark Thuỷ bị bán giải chấp, không có lệnh mua đối ứng
Shark Thủy lên tiếng về tin đồn định cư ở châu Âu
Cổ phiếu IBC của Apax Holdings rớt thảm giữa vòng xoáy tin bất lợi
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP