sầu riêng Ri 6
Sầu riêng tại vườn chỉ còn 25.000 đồng/kg