sắt thép phế liệu
Nhập khẩu sắt thép từ Trung Quốc tiếp tục tăng cao
Ba tháng đầu năm, 1 triệu tấn sắt thép phế liệu đã về Việt Nam