sản xuất xe điện
Thêm một doanh nghiệp tại Việt Nam đầu tư làm ô tô, xe điện
Thái Lan cắt giảm thuế để thúc đẩy sản xuất xe điện trong nước
Foxconn sẽ xây dựng các nhà máy sản xuất xe điện ở Mỹ, Thái Lan
Hyundai và Kia sẽ đầu tư 7,4 tỷ USD tại Mỹ để sản xuất xe điện
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP