sản xuất thép
Trung Quốc đóng cửa các cơ sở sản xuất thép lạc hậu
Giá thép Trung Quốc dự báo phục hồi vì nguồn cung ra chậm
Công nghệ sản xuất thép lỗi thời của Trung Quốc tràn sang Đông Nam Á
Sản xuất thép thế giới đang rất gần mức ‘đỉnh’ chu kỳ tăng trưởng
Sản lượng thép của Trung Quốc tăng nhanh trong 6 tháng đầu năm
Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu
Tháng đầu năm, sản xuất và tiêu thụ thép giảm mạnh
Xuất khẩu thép của Trung Quốc sẽ vẫn ở mức cao trong năm 2017
Sản xuất thép tăng trưởng mạnh
Trung Quốc cắt giảm 7,19 triệu tấn thép trong tháng 10
Trung Quốc lập tập đoàn thép lớn thứ hai thế giới
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP