sản xuất phụ kiện
Samsung đã chọn được 3 doanh nghiệp TPHCM cung ứng linh kiện