sản xuất iphone
Tình trạng thiếu chip toàn cầu có thể làm gián đoạn sản xuất iPhone
Foxconn đầu tư 1 tỷ USD vào Ấn Độ
Foxconn có thể sản xuất iPhone tại Việt Nam
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP