sản xuất chip
Samsung mở rộng hoạt động sản xuất chip
TSMC mở nhà máy sản xuất chip 12 tỷ USD ở Mỹ
Samsung sắp giảm mạnh chi tiêu vì nhu cầu chip yếu