sản xuất chip
Căng thẳng Mỹ – Trung làm tăng chi phí sản xuất chip
Mỹ xem xét cấm nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc
Samsung thu hẹp khoảng cách sản xuất chip với TSMC
Hai nhà sản xuất chip Trung Quốc thuê hơn 100 kỹ sư TSMC
Samsung mở rộng hoạt động sản xuất chip
TSMC mở nhà máy sản xuất chip 12 tỷ USD ở Mỹ
Samsung sắp giảm mạnh chi tiêu vì nhu cầu chip yếu