sản lượng sữa
Trung bình mỗi người Việt ăn 3kg thịt bò, uống 20 lít sữa/năm
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP