Robots biết phẫu thuật
Ở nơi xe hơi biết nói chuyện, xe chữa cháy biết bay… và robot biết phẫu thuật
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP