Rivian
Startup ô tô điện Rivian được rót thêm 1,3 tỷ USD
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP