quỹ Khazanah
Quỹ tài sản nhà nước Malaysia đưa nhà sáng lập SenseTime vào hội đồng quản trị
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP