quy hoạch
‘Đô thị thông minh’: nói dễ, làm dễ điên đầu
TP.HCM ngày càng ngập nặng: lỗi quy hoạch, không phải thiếu tiền
Quy hoạch đất làm dân xất bất!
TP.HCM tính cách tạo vốn từ đất nhờ cơ chế đặc thù
Tạo hấp lực cho các đô thị mới
Những quy hoạch ‘cười ra nước mắt’
Xoá 8.400 quy hoạch ‘không bao giờ được thực hiện’
Không để quy hoạch cản trở nông nghiệp công nghệ cao
‘Băm nát’ quy hoạch vì lợi ích nhóm
‘Xây dựng Luật Quy hoạch không phải để kéo quyền về cho Bộ’
Thứ trưởng Công Thương: Nhiều giấy phép con ‘núp bóng’ quy hoạch
Sửa sai cho những người tiền nhiệm
Phú An Sinh chết vì ‘làm đúng chủ trương’
Nâng đường, hạ đường người dân khổ đủ đường
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP