quy hoạch tích hợp
ĐBSCL: Quy hoạch như canh hẹ
ĐBSCL sẽ khai tử quy hoạch riêng lẻ, tiến đến quy hoạch tích hợp
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP