quy hoạch ngành thép
Thủ tướng chưa quyết dự án thép Cà Ná
Bộ Công Thương bất ngờ bỏ dự thảo quy hoạch thép
Bộ Công Thương: Ưu tiên phát triển sản xuất thép tập trung ở vùng ven biển
Hiệp hội Thép lưu ý Bộ Công Thương, năm 2018 sẽ không quản thép bằng quy hoạch
Bà Phạm Chi Lan: ‘Tôi luôn nghi ngờ quy hoạch của các ngành như thép, xi măng’
Ngành thép tăng nóng và làm nóng môi trường