quy hoạch điện mặt trời
Vỡ quy hoạch, nhà đầu tư điện mặt trời ‘vỡ mặt’