quản lý vôn nha nuoc
Siêu ủy ban quản vốn nhà nước tại 19 DN có tổng tài sản 2,3 triệu tỷ đồng
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước thực hiện chức năng gì?
Chính thức thành lập ‘siêu uỷ ban’ quản lý vốn nhà nước
‘Siêu’ Ủy ban xóa bỏ tình trạng ‘vừa đá bóng vừa thổi còi’?
Sẽ sớm có ‘siêu ủy ban’ quản lý vốn nhà nước?
‘Siêu ủy ban’ quản lý vốn nhà nước vấp phải nhiều ý kiến phản đối
Không thể tiếp tục lãng phí 5 triệu tỷ đồng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP