phú mỹ hưng
Hồn đô thị tìm ở đâu bây giờ?
Khu xử lý chất thải rắn Đa Phước gây ra mùi hôi cho khu Nam Sài Gòn
Đầu tuần tới sẽ có thông tin đầy đủ về ‘mùi hôi thối ở Nam Sài Gòn’
Sài Gòn đau đầu với bài toán ‘tìm mùi hôi thối’
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP