phiên chợ kiến thụy
Thất bại tại Kiến Thụy, nhưng thị trường miền Bắc rất hấp dẫn