phí trước bạ
Chính phủ yêu cầu giảm 50% phí trước bạ với ôtô trong nước
EuroCham đề nghị giảm 50% phí trước bạ với cả ôtô nhập khẩu
Phí trước bạ xe bán tải và ôtô tải van tăng mạnh từ tháng 4
Tăng phí trước bạ, người mua xe máy chịu thiệt kép?
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP