phí cảng biển
Chi phí sản xuất bào mòn nội lực doanh nghiệp
VASEP kiến nghị TP.HCM không thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển
Triển khai kế hoạch thu phí cảng biển tại TP.HCM
Doanh nghiệp ‘chóng mặt’ vì các loại phí
Hải Phòng ‘hạ nhiệt’ cho phí hạ tầng cảng biển
Phó Thủ tướng ‘tuýt còi’ việc thu phí hạ tầng cảng biển ở Hải Phòng
Phó Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng phải xem xét giảm mức thu phí cảng biển
Doanh nghiệp Nhật ‘sốc’ vì phí cảng biển Hải Phòng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP