phát thải carbon
Đào bitcoin tiêu tốn điện năng bằng lượng điện sử dụng của cả nước Thụy Sĩ
Nhóm 1% người giàu nhất phát thải carbon gấp đôi 50% dân số thế giới
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP