phạt hành chính
Thủy điện Hố Hô bị phạt 115,5 triệu đồng
Phạt hành chính, xem xét thu hồi giấy phép nếu thủy điện Hố Hô tái phạm
Không có hợp đồng khi đặt in hóa đơn sẽ bị phạt tiền
Từ 1/8, lái xe khi say rượu, bia có thể bị phạt đến 18 triệu đồng
Phạt 20 công ty vi phạm an toàn thực phẩm hơn 480 triệu đồng