phạt 100 triệu đồng
Từ 1/10, gọi điện, nhắn tin quảng cáo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi có thể bị phạt 100 triệu đồng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP