phân bón hữu cơ
Mỗi năm sử dụng 10 triệu tấn phân bón vô cơ, dễ gây hủy hoại môi trường
Dư cung, giá giảm, vẫn sống khoẻ nhờ phân
Trên 20% mẫu phân bón hữu cơ không đạt chất lượng
Doanh nhân miền Tây tìm lối đi mới từ cọng rơm, gánh bùn