PepsiCo
PepsiCo trồng khoai tây ở Tây Nguyên
Ngành thực phẩm và đồ uống thế giới trước làn sóng đổi CEO
PepsiCo đi trồng khoai hay lời giải cho bài toán liên kết DN – nông dân
TGĐ Suntory PepsiCo:  ‘Công dân doanh nghiệp’ phải có trách nhiệm với cộng đồng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP