ống hút nhựa
Các cơ quan nhà nước ở TP.HCM không dùng ly, ống hút nhựa
Quan niệm mới về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
[Video] Ống hút thân thiện môi trường: xu hướng và cơ hội cho doanh nghiệp
Saigon Co.op ngưng kinh doanh ống hút nhựa trên toàn hệ thống
Làng bột Sa Đéc: Ống hút làm từ bột tìm đường xuất ngoại
Nhật Bản cấm sử dụng đồ nhựa tại căn-tin ở các cơ quan chính phủ
Bên trong Aardvark – công ty duy nhất sản xuất ống hút giấy ở Mỹ
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP