ô nhiễm khói bụi
Hơn 4 triệu người Trung Quốc mắc ung thư trong năm 2015