nxb giáo dục
NXB Giáo dục lãi ‘kỷ lục’ 287 tỷ đồng nhờ tăng giá sách giáo khoa
NXB Giáo dục phải vay vốn ngân hàng để làm sách giáo khoa
Từ chuyện sách giáo khoa…
Phó Tổng biên tập NXB Giáo dục: In ấn sách giáo khoa NXB phải bù lỗ
Dân Việt chi hơn 1.000 tỷ đồng/năm mua SGK dùng một lần
Xóa độc quyền sách giáo khoa, được không?
Không có chuyện soạn 2 bộ SGK riêng cho hai miền Nam – Bắc
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP