nước biển dâng
Năm 2050, gần như cả miền Nam ngập dưới nước ở đỉnh triều
Singapore đối phó với tình trạng nước biển dâng
ĐBSCL: dư quy hoạch, thiếu chính sách giữ lao động
Bình luận: giảm tổn thương cho ĐBSCL bằng phục hồi môi trường tự nhiên
ĐBSCL đang trong giai đoạn đi tới điểm cực hạn
Tư duy, chính sách chuyển đổi đột phá để phát triển bền vững ĐBSCL
ĐBSCL đứng trước những thách thức từ bản thân mô hình phát triển
VN thuộc nhóm 5 nước bị tác động nhiều nhất của biến đổi khí hậu
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP