nữ công nhân
Dám gánh trách nhiệm xã hội, dễ lấy niềm tin người tiêu dùng
Tặng hơn 2.200 thùng sữa cho nữ công nhân