nông nghiệp đồng bằng
Câu hỏi của lão nông và chuyện ‘làm ăn lớn’ ở ĐBSCL
Bên lề Mekong Connect 2019: Hai từ khóa ‘công nghệ’ và ‘chất lượng’
Giống lúa cho từng vùng và cho từng phân khúc
[Video] Mekong Connect 2019: ĐBSCL trước thách thức hội nhập và biến đổi khí hậu
Công nghệ, tiếp thị, minh bạch xuất xứ… lời giải cho bài toán nông nghiệp ĐBSCL