nông nghiệp 4.0
‘Trồng’ chuỗi giá trị bền vững cho cây dừa Bến Tre
[Video] Nông dân Việt đưa ứng dụng số vào nông nghiệp
Đầu tư nông nghiệp công nghệ cao vẫn khó tiếp cận nguồn lực
Nông nghiệp 4.0: ‘Hiểu thì phát biểu, không thì thôi’
Nông nghiệp 4.0 đưa nông sản Việt ra thế giới
Công nghệ ‘coi bói’ năng suất cây trồng
10 xu hướng nông nghiệp công nghệ cao ở Ấn Độ
Nông nghiệp chính xác cho năng suất cao và xanh hơn
Ngày nay, IoT gắn liền với nông nghiệp
Nông nghiệp 4.0: Chỉ cần một tấm hình biết ngay bệnh cây, thời điểm thu hoạch
Cách mạng 4.0 trong nông nghiệp: tìm cách tiếp cận hợp lý