niềm tin vàng
PNJ chính thức trao tặng bộ huy chương ‘niềm tin vàng’ cho U23 Việt Nam
Cùng PNJ lập bộ huy chương ‘niềm tin vàng’ dành tặng U23 Việt Nam