nhượng quyền
Thị trường nhượng quyền tiếp tục hấp dẫn doanh nghiệp ngoại
Pháp lý nhượng quyền nhìn từ Nhật Bản
Triển lãm Quốc tế công nghệ cửa hàng, nhượng quyền thương hiệu và cà phê
Mumuso chưa được cấp phép nhượng quyền thương mại vào Việt Nam
HTC sang nhượng một số quyền cho Google với giá 1,1 tỷ đô la Mỹ
Người Thái tìm đối tác nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam
Nguyễn Phi Vân:  Mình làm được gì có ích thì làm!