nhôm phế liệu
Chặn 100 tấn nhôm phế liệu chuẩn bị xuất lậu sang Hàn Quốc