Nhật Cường
Nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội bị bắt
Bí thư Hà Nội: Đang rà soát việc chỉ định thầu cho Nhật Cường
Khám xét chuỗi cửa hàng điện thoại Nhật Cường