nhập siêu
Việt Nam nhập siêu gần 2 triệu tấn sắt thép trong 7 tháng
Việt Nam nhập siêu mạnh từ Trung Quốc và Hàn Quốc
Nhập siêu 2,34 tỷ USD trong tháng 2
Xuất khẩu tăng, nhập siêu cũng tăng
Nửa năm, nhập siêu gần 1,5 tỷ USD
‘Nếu giữ tư duy chấp nhận nhập siêu từ RCEP, Việt Nam có thể đối diện rủi ro lớn’
Bà Phạm Chi Lan: Lo ngại gia tăng nhập siêu từ RCEP
Thương mại hai chiều Việt Nam – Trung Quốc vượt mốc 100 tỷ USD
Năm 2019, Việt Nam tiếp tục nhập siêu mạnh từ Trung Quốc
Nửa đầu tháng 7, Việt Nam nhập siêu 678 triệu USD
Nhập siêu từ Trung Quốc tăng tới 45,9%
Việt Nam nhập siêu 1,85 tỷ USD trong nửa đầu tháng 5
Việt Nam nhập siêu gần 22 tỷ USD từ Trung Quốc trong 11 tháng
Nhập siêu gần 13 tỷ USD từ Hàn Quốc và Trung Quốc trong quý 1
Việt Nam nhập siêu 5,5 tỷ USD từ Thái Lan
Nhập siêu của Việt Nam giảm còn 2,13 tỷ USD
Doanh nghiệp nội nhập siêu 9,31 tỷ USD trong 5 tháng
4 tháng đầu năm, nhập siêu vượt 2,7 tỷ USD
Việt Nam nhập siêu cao vì công nghiệp phụ trợ quá yếu
Tín hiệu không sáng sủa từ AEC
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP