nhập khẩu sắt thép
9 tháng, Việt Nam chi trên 11 tỷ USD nhập sắt thép và phế liệu
Trung Quốc cung cấp hơn 40% lượng sắt thép nhập vào Việt Nam
Nhập khẩu sắt thép từ Trung Quốc tiếp tục tăng cao
Sắt thép Trung Quốc tiếp tục ồ ạt vào Việt Nam