nhập khẩu rác thải
Indonesia gửi trả Australia hơn 200 tấn rác thải