nhà sáng lập Huawei
Nhà sáng lập Huawei liên tục lên sóng truyền thông bác bỏ các cáo buộc