nhà ở cho công nhân
Doanh nghiệp Singapore muốn tham gia phát triển nhà ở cho công nhân
Cần chính sách để ‘mở đường’ cho nhà ở công nhân
Nhà ở công nhân: vẫn vướng đủ đường
Nghịch lý nhà ở cho công nhân
Quá nhiều điểm nghẽn với đề án ‘nhà cho công nhân’
Chủ tịch TP.HCM: ‘1-2 tháng nữa, người dân trở lại TP sẽ có nơi ở tốt hơn’
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP