nhà máy iphone
Bạo động tại nhà máy ở Ấn Độ khiến nhà thầu của Apple mất 7 triệu USD
Foxconn bắt đầu sản xuất iPhone cao cấp ở Ấn Độ từ năm 2019
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP