nhà hát 1.500 tỷ
Xây Nhà hát không ảnh hưởng đến lợi ích người dân Thủ Thiêm
Chủ tịch UBND TP.HCM nói về nhà hát giao hưởng tại Thủ Thiêm
100% đại biểu HĐND thông qua tờ trình dự án Nhà hát 1.500 tỷ ở KĐT Thủ Thiêm
HĐND TP.HCM họp bất thường xem xét đề án sữa học đường và nhà hát 1.500 tỷ
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP