nguyễn xuân xanh
Tự do học thuật hay sự chậm tiến?
Đại học – cuộc hành trình tinh thần vĩ đại của nhân loại
Phát triển đại học theo mô hình nghiên cứu
Giáo dục khai phóng để giúp con người trở thành Con Người
Tinh thần khám phá của người Việt ở đâu?
Nguyễn Xuân Xanh: Công nghiệp hoá để trường tồn
Nguyễn Xuân Xanh: Tạo ra tri thức mới
Giáo dục nào cho tương lai?
Lòng dũng cảm với tinh thần khám phá
Hành trình lý thú của khoa học
Những cuốn sách tạo giá trị
Điểm sách: ‘Thế giới một thoáng này’
Thư gửi quý nhà giàu Việt Nam
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP