Nguyễn Thị Ngọc Như
Làm nên ‘dáng đứng’ của mỹ phẩm xứ dừa