nguyễn kim thanh
Bà Nguyễn Kim Thanh*: Trái tim của bạn ở đâu thì kho báu của bạn ở đó!
Khởi nghiệp với thực hành tiêu chuẩn
Điều cần biết về phòng vệ thương mại EU
Living Lab và lợi ích của doanh nghiệp
Sự tinh tế của người châu Âu
Quy định về nông nghiệp an toàn của Ba Lan
Những cách thức vượt qua rào cản kỹ thuật
Nuôi trồng sinh thái – một xu thế mới
Trăm tiêu chuẩn đổ đầu thuỷ sản
Kinh doanh kèm an sinh, môi trường
Tiêu chuẩn & Hội nhập: Với AMRU, ngoài chất lượng còn phải số hoá
Làm nước mắm truyền thống cần lắm tiêu chuẩn
Đi xem người Miến Điện làm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm
Ghi chép và lưu giữ hồ sơ trong làm tiêu chuẩn
LocalG.A.P và câu chuyện quản lý rủi ro
LocalG.A.P: Đánh giá rủi ro và nhận diện mối nguy
LocalG.A.P. – chuẩn bản địa – quốc tế
LocalG.A.P – bộ tiêu chí nâng tầm nông sản Việt
Tiêu chuẩn & hội nhập: ‘Hát xẩm’ những giấc mơ!
Tiêu chuẩn & hội nhập: ‘Nhẹ dạ’ nhưng đừng ‘cả tin’!
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP