người Tiền Giang
[Photo] Người Tiền Giang đội nắng đi mua nước ngọt về tưới cây