ngô chí công
Đem hồ sen khô đi khắp thế gian
Bất ngờ với những phụ phẩm – nhà quê – giá trị cao
Chúng ta thường biết đến hoa hồng ‘bất tử’, nhưng nay sen cũng ‘bất tử’
Công ‘Sen’ đưa sản phẩm của làng ra thế giới