nghị định 41
Ký không giống mẫu bị phạt 10 triệu đồng
Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi có thể bị phạt 100 triệu đồng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP